Pàgines

dissabte, 4 de març del 2017

Projecte Caixes-niu

Durant els darrers anys, s'ha seguit potenciant la instal·lació de caixes-niu com a eina de conservació i d'estudi dels ocells.

En col·laboració amb entitats diverses s'ha intervingut en la construcció, col·locació i seguiment d'un nombre considerable de caixes-niu.

El seguiment realitzat va des del mínim que comprèn instal·lació i revisió de les caixes-niu un cop acabada la temporada de cria fins a la realització de visites periòdiques durant la temporada de cria.


Pel que fa a les dades sobre la nidificació, es disposa de dades sobre el nombre d'ous per posta i la productivitat (% de polls volanders respecte el nombre d'ous de la posta) per una part de les caixes-niu controlades i de dates i nombre de polls per posta de totes les caixes anellades.

El nombre d'anellaments per espècie es detallen a la taula següent:

Espècie
Anellaments 2016
Falciot negre
Apus apus
5
Mallerenga carbonera
Parus major
87
Mallerenga blava
Cyanistes caeruleus
76
Mallerenga emplomallada
Lophophanes cristatus
14
Pardal xarrec
Passer montanus
126
Total

303

Els resultats obtinguts són semblants als de l'any anterior, tot i que s'han centrat fonamentalment en dues espècies: el pardal xarrec (Passer montanus) i la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus).Les dades sobre nombre de polls a les caixes-niu anellades són els següents:

Espècie
Nombre polls / posta

Apus apus
2,5

Parus major
4,8

Cyanistes caeruleus
5,8

Lophophanes cristatus
4,7

Passer montanus
3,4Cal destacar, que com ja va passar el curs passat, hi ha un gran nombre de caixes-niu que, malgrat ser instal·lades, no han estat monitoritzades i no s'ha realitzat anellament dels pollets. 

COMARCA
CAIXES INSTAL·LADES
Baix Llobregat
136
Montsià
19
Pallars Sobirà
7
Osona
50
Vallès Oriental
120
Barcelonès
126
Total
458


Pel que fa al seguiment dels ocells anellats, l'existència de diverses estacions d'anellament properes a les zones amb caixes-niu han proporcionat recuperacions interessants que, malgrat tot, no passen de ser anecdòtiques pel petit nombre d'ocells que suposen. Esperem que, en el futur, al augmentar de nombre, podran aportar dades prou interessants.