Pàgines

dilluns, 7 d’abril del 2008

Entre la V i el 3

Dins de la nova comanda d'anelles que ha encarregat l'SCA, s'hi inclou un model pensat per completar els diàmetres de la V i el 3. Entre els destinataris potencials d'aquest model s'hi troben diferents espècies dels gèneres Lanius, Turdus, Apus i Caprimulgus. També podrien ser indicades per a Upupa epops i Oriolus oriolus. Les anelles s'utilitzaran en una fase de prova abans de fer una recomanació definitiva per espècies.