Pàgines

dimecres, 22 d’octubre de 2008

Els reproductors més tardans

Quan ja ha acabat la temporada de cria per a les espècies de les nostres latituds, el falciot pàl·lid, Apus pallidus, encara roman en algunes colònies de l'Empordà, allargant així el seu cicle reproductor fins al final d'octubre. Recentment ens informaven des del Centre de Fauna del PNAE de l'¡ngrés d'un poll encara no del tot plomat, procedent de Llançà. També a la vila de Pau es troben nius amb polls en creixement, mentre que altres ja són a punt de volar.

Paral·lelament a l'interès fenològic d'aquestes dades, la circumstància ha permès provar un nou model d'anelles, identificat amb la lletra X, que s'ajusta especialment bé a l'anatomia singular d'aquesta espècie, tal com es pot observar en aquest fragment de vídeo.