Pàgines

dimarts, 25 de març de 2008

Anellatge i anellament

En relació amb el debat sorgit al fòrum 'Anelles' al voltant dels termes "anellatge" i "anellament", l'SCA va plantejar una consulta a l'Oficina d'Assessorament Lingüístic de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Avui hem rebut aquesta resposta:

La segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans recull el terme anellatge amb la definició següent: "acció d’anellar; l’efecte". Quant al terme anellament, malgrat que el diccionari normatiu no el documenta, hem pogut constatar que també té una tradició d’ús amb aquest mateix significat.

Lingüísticament, totes dues formes són correctes, perquè estan formades segons les regles de derivació pròpies de la nostra llengua (a partir del verb anellar). En conseqüència, considerem que els termes anellatge i anellament són sinònims.

Hem sol·licitat que es pugui incloure el terme "anellament" en futures edicions del Diccionari de l'IEC.